REGULAMIN WARSZTATÓW

XII Festiwalu Hanza Jazz Festiwal 2016 

§ 1

1. Warsztaty są integralną częścią XII Hanza Jazz Festiwal, który odbędzie się w dniach 26-29.10.2016r. w Koszalinie 

2. Celem warsztatów jest kształcenie w zakresie muzyki jazzowej połączone z możliwością tworzenia grup, zespołów, comb. Finalnie uczestnicy spotykają się na jam session.

3. Do udziału w warsztatach zapraszamy wokalistów, instrumentalistów, zespoły wykonujące muzykę jazz. Wykładowcami w tym roku podczas Festiwalu będą: Grażyna Łobaszewska (warsztaty wokalne), Danuta Błażejczyk (warsztaty wokalne), Leszek Kułakowski (warsztaty instrumentalne). Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne, jednak ilość miejsc jest ograniczona.

4. Uczestnicy warsztatów instrumentalnych zobowiązani są do przywiezienia własnych instrumentów muzycznych (łącznie ze wzmacniaczami dźwięku do instrumentów elektronicznych) oprócz fortepianu i pianina, które zapewnią organizatorzy.

5. Osoby zgłoszone przyjeżdżają na miejsce Festiwalu na koszt własny. Organizator nie zwraca kosztów związanych z podróżą uczestników warsztatów. Istnieje możliwość pomocy w znalezieniu noclegu (koszt ok 30zł/ doba).
 

§ 2

1. Organizatorem i producentem Festiwalu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, tel. 094 347 57 00, fax 094 342-26-12.

2. Organizatorzy zapraszają do współudziału instytucje państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację festiwalu.

§ 3

 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach Festiwalu jest zakwalifikowanie wykonawcy przez Komitet Organizacyjny (selekcjonerów) na podstawie utworów w formacie mp3 i wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanych wyłącznie poprzez umieszczony formularz na stronie internetowej : www.hanza.koszalin.pl .

2. Komitet Organizacyjny (selekcjonerzy) kwalifikuje do uczestnictwa w warsztatach Festiwalu. Ogłoszenie naboru nastąpi 17.10.2016r.

3. Materiały zgłoszeniowe (patrz § 3 pkt 1) należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 17.10.2016 r. Karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.hanza.koszalin.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych utworów muzycznych do celów marketingowych i promocji Festiwalu.


§ 4

1. Wszelkie kwestie dotyczące regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu jeśli okoliczności będą tego wymagały.

 

Szczegółowe informacje:
Piotr Owczarzak:

tel. 601-208-085, piotr.owczarzak@ck105.koszalin.pl


Radosław Czerwiński:
tel. 607-882-605, radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl

Organizator Festiwalu: CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE
Dyrektor Festiwalu: Paweł Strojek
Dyrektor Artystyczny: Bogdan Bogiel 
Koordynatorzy: Piotr Owczarzak, Radosław Czerwiński

Koszalin, 01.09.2016 r.